วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ปปง.เชิงรุกสัมมนาเครือข่ายภาคปชช. หนุนป้องกันปราบปรามการฟอกเงิน

            ที่สำนักงานปปง.-เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 12 ธ.ค.55 ที่ผ่านมา น.ส.ปาลิดา เทียนพลกรัง ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยกับ "ทีมข่าวเฉพาะกิจพิมพ์ไทย" ว่า สำนักงานปปง.ได้จัด "โครงการสัมมนาเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน" ขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 ธ.ค. 55  ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จ.นครนายก  
         โดยในช่วงเช้าวันที่ 17 ธ.ค.พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการ ปปง. จะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน พร้อมบรรยายในหัวข้อ "สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม และร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย" โดย วิทยากรจาก สำนักงาน ปปง. และบรรยายในหัวข้อ "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฟอกเงิน" ส่วนภาคบ่ายมีการบรรยายในหัวข้อ "สถานการณ์และปัญหาการฟอกเงินในพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน"โดย วิทยากรจาก สำนักงาน ปปง. และการบรรยายในหัวข้อ "ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน" ทั้งนี้ ยังมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเรื่องแนวทางการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินในพื้นที่อีกด้วย
          ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กร สำนักงานปปง.กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ในระหว่างวันที่ 23-24 ธ.ค. 55 สำนักงานปปง.ได้จัด"โครงการสัมมนาเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินระดับจังหวัด" ขึ้น ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ไซด์ จ.อยุธยา โดยช่วงเช้ามีการบรรยายในหัวข้อ  "สถานการณ์และปัญหาการฟอกเงินในพื้นที่ รวมทั้งแนวทางการสร้างเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน"การบรรยายในหัวข้อ "ข้อแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน"โดย วิทยากรจาก สำนักงาน ปปง. โดยช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเรื่องแนวทางการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินในพื้นที่ การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเรื่องแนวทางการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในพื้นที่ และการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเรื่องแนวทางการสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในพื้นที่
           น.ส.ปาลิดา กล่าวด้วยว่า สำนักงานปปง. ตระหนักดีว่าการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำหรับประเทศไทยยังเป็นเรื่องใหม่ โดยลักษณะของการก่ออาชญากรรมประเภทนี้มีความซับซ้อน ยากแก่การสืบสวนสอบสวนเพื่อเอาผิดแก่มิจฉาชีพเหล่านี้ได้ เมื่อวิวัฒนาการของเทคโนโลยีล้ำหน้าไปทุกวัน ความผิดเรื่องการฟอกเงินก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นด้วย เพราะมีการเปิดช่องทาง เปิดโอกาสให้การฟอกเงินเป็นไปได้โดยสะดวก ทำให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ทุกฝ่ายต้องช่วยกันสอดส่องดูแล โดยเฉพาะสื่อมวลชนที่จะต้องช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนได้รับทราบถึงภัยอันตรายเหล่านี้ ซึ่งนับวันยิ่งทวีมากขึ้น เพราะที่สุดแล้วความสำเร็จของภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จะต้องอาศัยสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจไปยังประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและรู้เท่าทันถึงภัยอันตรายเหล่านี้
           "ทุกท่านสามารถร่วมมือกับ ปปง.ในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้โดยวิธีง่ายๆ คือ 1.ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด 2.ให้ความร่วมมือแสดงตนแก่สถาบันการเงินและบันทึกข้อเท็จจริงเมื่อทำธุรกรรมตามที่กฎหมายกำหนด 3.ให้ถ้อยคำหรือส่งคำชี้แจงแก่เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบธุรกรรม และขอให้ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเบาะแสหรือพฤติการณ์ที่น่าสงสัยว่าจะเป็นการฟอกเงิน โดยสามารถแจ้งรายละเอียด ได้ที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330โทร +66 2219 3600 โทรสาร +66 2219 3700 หรือที่อีเมล์ mail@amlo.go.th สำหรับเบอร์โทรศัพท์อัตโนมัติของสำนักงานปปง.เบอร์นี้ถือเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องค่ะ"น.ส.ปาลิดา กล่าว
 ********************************************

1 ความคิดเห็น:

  1. ไปมาเหมือนกันครับ ได้รับความรู้ไปเต็มอิ่มเลย

    ตอบลบ